Spændende plantegninger fra tidligere udgravninger på Bispetorvet dukker op

Gravemaskinen i gang med at fjerne laget af brosten.

Gravemaskinen i færd med at fjerne laget af brosten.

På udgravningen er brostenene og det øverste lag af planeringssand ved at blive fjernet, så vi kan nå ned til lagene fra fortiden. Det tager sin tid at få de tusindvis af brosten gravet op og kørt væk til deponering. Så vi må væbne os med tålmodighed på at se, hvad der gemmer sig under de moderne lag.

Men mens arbejdet i felten endnu ikke bringer de store afsløringer – så dukker der uventede oplysninger op fra afgravningen af torvet i 1921.

Først et kort tilbageblik…

 Den 18. august 1921 vedtager Århus Byråd at regulere Bispetorvet. Den nye plads skal anlægges så lavt, at den oprindelige sokkel på domkirken igen kan komme til ære og værdighed. For at opfylde dette fromme ønske skal et ganske betydeligt areal afgraves mellem Teateret og Bispegade, mest op mod Kannikegade, mindst langs kirkens mure.

Den 11. september rykker en ikke ubetydelig styrke af hærdebrede arbejdsmænd bevæbnet med skovle, spader og hakker ind på området og på mindre end to måneder har de fjernet mindst 4.000 m2 jord, der mestendels bestod af aflejringer fra 12-1600tallet.

Der var ikke tale om arkæologi, men entreprenørarbejde. Formålet var ikke en registrering af de arkæologiske levn, men så hurtigt som muligt at få gravet så mange kubikmeter jord af. Dette kan ikke beklages nok, idet der var meget spændende fund at gøre.

Når vi alligevel ved noget om området skyldes det den utrættelige bibliotekar på statsbiblioteket og redaktør af Årbog udgivet af Historisk Samfund for Århus Stift, historiker Ejler Haugsted (1875-1959). Når arbejderne stødte på murværk, der ikke umiddelbart kunne fjernes med håndskovl, blev han kontaktet, og sammen med stadsarkitekt Draiby fik han de uvurderlige fund tegnet og registreret, så godt det nu kunne lade sig gøre under de givne omstændigheder. På pladsen var hver dag også Snedkermester Thorvald Rasmussen, der var en amatørarkæolog i ordets bedste betydning. Gennem en menneskealder gjorde han iagttagelser hver gang, der blev gravet et hul i byen. De rapporter han har efterladt sig, vidner om at hans gode øje for de arkæologiske detaljer.

Det er ud fra disse forudsætninger at resultaterne af undersøgelsen skal ses: Intet var optimalt, men meget blev nået. Resultaterne blev et par år efter publiceret af E. Haugsted som: Udgravningerne paa Bispetorvet i Aarhus i Efteraaret 1921.

Det er Ejler Haugsteds publikation og de plantegninger, han har publiceret i denne, som danner baggrund for hvad vi ved om hvad de fandt på Bispetorvet i 1921.

Men så i går ringer telefonen. Det er Hans Dolberg Helbo, hvis bedstemors søster var gift med amatørarkæologen Thorvald Rasmussen. Han har arvet en række effekter efter Thorvald Rasmussen, heriblandt en plantegning af udgravningen på Bispetorvet fra 1921, som han lige vil sikre sig, at vi også er i besiddelse af.

Det er vi ikke! Den foreløbige scanning Hans Dolberg Helbo sender til museet viser, at planen er ikke helt identisk med den plantegning, som Ejler Haugsted har publiceret. Vi får derfor lov til at låne plantegningen, og scanne den, så vi kan studere den nærmere.

Thorvald Rasmussens plantegning af udgravningen af Bispetorv i 1921

Thorvald Rasmussens plantegning af udgravningen af Bispetorv i 1921

Det bliver interessant at se, om den kan give flere oplysninger om torvets historie.

Den hidtil ukendte plantegning fra udgravning på Bispetorv i 1944

Den hidtil ukendte plantegning fra udgravning på Bispetorv i 1944

Desuden var der også en plantegning fra en udgravning foretaget på Bispetorvet  i 1944. Udgravningen blevsandsynligvis foretaget i forbindelse med oprydning efter schalburgtage på pladsen under 2. verdenskrig. 

Thorvald Rasmussens plantegning henviser tillige til en række fotos fra udgravningen – som kunne være uhyre interessante at se nærmere på, desværre er de ikke blandt de arvede effekter, desværre har vi dem heller ikke på Moesgård Museum.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: