Mere om bronzenøglen

25. november 2010

af Lars Krants

Der har været spurgt til hvorledes låseanordningen til den fundne kistenøgle har fungeret (om nøglen se tidligere indlæg nedenfor). Spørgsmålet er interessant da man ved et for hastigt blik på nøglen kunne få den tanke, at der er tale om en vridlåsnøgle – altså en låsetype hvor man med nøglens kam kan skubbe riglen frem og tilbage således som vi kender det fra moderne vridlåse. Men det er ikke på denne vis nøgle og tilhørende lås har fungeret.

Hemmeligheden ved låsen er de to klør for enden af kammen på nøglen. Når man indsætter nøglen i låsen og drejer den rundt, passer de to klør ind i de to huller på riglen som det ses på tegningen. Der kan også have været forskellige former for spærrestifter der svarer til udsparingerne på kammen men det er nu ikke altid tilfældet. Når nøglen drejes løftes spærrefjederen  fri af stoppladen hvorefter riglen ved nøglens hjælp kan trækkes til siden. Slidsen i nøglehullet er beregnet til denne bevægelse.  Herved kommer riglen fri af bøjlen på låsepladen og skrinet kan åbnes.

Skrinlåsen set fra indersiden. Låsepladen er placeret på ydersiden af skrinet og har for oven været fastgjort til skrinets låg. Dette fremgår ikke af tegningen. (Ill. fra B. Almgren: Bronsnycklar och djurornamentik, 1955 med tilføjelser af Lars Krants

Reklamer

%d bloggers like this: