Udgravningen på Bispetorvet – Status 2011

24. maj 2011

af Lars Krants

Det er ved at være noget siden vi sidst har skrevet på denne blog hvilket ikke mindst skyldes den lange kolde vinter der gjorde det umuligt at vandsolde. Men nu er alting forlængst igen optøet og arbejdet med at solde de sidste 15 kubikmeter jord vil snart blive genoptaget; forhåbentlig med mange spændende fund tilfølge.

Indtil da kan vi måske fornøje Jer trofaste abonnenter  med en lille filmstump. Den er fotograferet fra østsiden af feltet og viser i forgrunden fundamenterne fra kapitelhuset og bagerst i billedet de tydelige fundamenter fra kannikehuset. Til venstre, mellem de to huse resterne efter en iskælder. For tegning klik på nedenstående link.

klik for tegning.

Filmen viser udgravningen af området til højre for iskælderen mellem de to bygninger. I lag der dateres til 11 og 1200-tallet blev der fundet spor efter smedeaktiviteter. Desuden ses på filmen hvorledes der laves et snit gennem kapitelhusets kæmpe fundament.


%d bloggers like this: